Kontakt

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam  na mojej stronie internetowej . Informacje o mnie ( wraz ze zdjęciami ) są w prawym górnym rogu . Podaję mój adres meilowy : miskre@gmail.com

Z poważaniem

Michał Kremzer

Reklamy

Pliki z moimi zadaniami dla uczniów liceów

liczby rzeczywiste w liceum

liczby rzeczywiste w liceum (2)

boki i wysokości

ciągi arytmetyczne o wyrazach całkowitych

ciągi geometryczne o wyrazach całkowitych

ciągi raz jeszcze

ciągi rzędu n

ciągi w trójkątach

ciągi z sumami i iloczynami cyfr

cecha iloczynu i iloczyn cech

ciągi, cechy i mantysy

ciekawostki liczbowe

co to za wielomiany

signum i wielomiany

cyfra dziesiątek

dwukrotność argumentu

działania w przedziałach

funkcje – zestaw zadań

funkcje elementarne

funkcje i podzielność

pewne własności funkcji

funkcje monotoniczne

geometria analityczna – zestaw zadań

ile co najmniej , ile co najwyżej

ile wartości

iloczyn i(n)i(n + 1)

układ z funkcją signum

układ z cechami

iloczyn funkcji i zbiór wartości

iloczyn wielomianów

jedno rozwiązanie całkowite

jeszcze o ciągach arytmetycznych

jednocześnie wszystkie współczynniki wymierne

jeszcze o nierównościach funkcyjnych

własność L(n)

własności liczb naturalnych

największe liczby

kwadraty i palindromy

liczba dzielników i liczba dzielników pierwszych

układy równań liniowych – zadania

dwa zadania o logarytmach

logarytmy dziesiętne – zestaw zadań

zestaw zadań ( wielomiany , trygonometria )

liczby pierwsze i różne funkcje

NWD , minimum , maksimum

NWD , suma i iloczyn

zadania z NWD i NWW

o pewnych ilorazach

sinus , logarytm , cecha

stokrotność sumy i suma logarytmów

dzielniki pierwsze

planimetria

trójkąty o pewnej własności

jednokładność

prawdopodobieństwo

Pliki z moimi zadaniami dla uczniów liceum realizujących bardzo rozszerzony poziom i dla studentów matematyki

trójki funkcji

wielomiany i ciągi geometryczne

funkcje ograniczone i nieograniczone

nierówności z wartością bezwzględną – zestaw zadań

pierwiastki z macierzy

układy równań funkcyjnych

wielomian i moduł – zestaw zadań

cecha i mantysa – zestaw zadań

funkcje

trzy nierówności

asymptoty

ekstremum

wielomian , pochodna , liczby

funkcje różniczkowalne

pierwsza i druga pochodna wielomianu

pochodna funkcji

pochodne i ciągi

największe wartości

nierówności różniczkowe