Kontakt

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam  na mojej stronie internetowej . Informacje o mnie ( wraz ze zdjęciami ) są w prawym górnym rogu . Podaję mój adres meilowy : miskre@gmail.com

Z poważaniem

Michał Kremzer

Reklamy

Pliki z moimi zadaniami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

liczby naturalne (1)

liczby naturalne (2)

liczby naturalne (3)

liczby naturalne (4)

liczby naturalne (5)

liczby naturalne (6)

liczby naturalne (7)

liczby naturalne (8)

liczby naturalne (9)

liczby naturalne (10)

liczby naturalne (11)

liczby naturalne (12)

dzielniki

suma cyfr liczbą pierwszą

zegar

zadania

zadania o resztach z dzielenia

tajemnice liczb

liczby palindromiczne

Pliki z moimi zadaniami dla uczniów liceów

liczby rzeczywiste w liceum

liczby rzeczywiste w liceum (2)

boki i wysokości

ciągi arytmetyczne o wyrazach całkowitych

ciągi geometryczne o wyrazach całkowitych

ciągi raz jeszcze

ciągi rzędu n

ciągi w trójkątach

ciągi z sumami i iloczynami cyfr

cecha iloczynu i iloczyn cech

ciągi, cechy i mantysy

ciekawostki liczbowe

co to za wielomiany

signum i wielomiany

cyfra dziesiątek

dwukrotność argumentu

działania w przedziałach

funkcje – zestaw zadań

funkcje elementarne

funkcje i podzielność

pewne własności funkcji

funkcje monotoniczne

geometria analityczna – zestaw zadań

ile co najmniej , ile co najwyżej

ile wartości

iloczyn i(n)i(n + 1)

układ z funkcją signum

układ z cechami

iloczyn funkcji i zbiór wartości

iloczyn wielomianów

jedno rozwiązanie całkowite

jeszcze o ciągach arytmetycznych

jednocześnie wszystkie współczynniki wymierne

jeszcze o nierównościach funkcyjnych

własność L(n)

własności liczb naturalnych

największe liczby

kwadraty i palindromy

liczba dzielników i liczba dzielników pierwszych

układy równań liniowych – zadania

dwa zadania o logarytmach

logarytmy dziesiętne – zestaw zadań

zestaw zadań ( wielomiany , trygonometria )

liczby pierwsze i różne funkcje

NWD , minimum , maksimum

NWD , suma i iloczyn

zadania z NWD i NWW

o pewnych ilorazach

sinus , logarytm , cecha

stokrotność sumy i suma logarytmów

dzielniki pierwsze

planimetria

trójkąty o pewnej własności

jednokładność

prawdopodobieństwo

Pliki z moimi zadaniami dla uczniów liceum realizujących bardzo rozszerzony poziom i dla studentów matematyki

trójki funkcji

wielomiany i ciągi geometryczne

funkcje ograniczone i nieograniczone

nierówności z wartością bezwzględną – zestaw zadań

pierwiastki z macierzy

układy równań funkcyjnych

wielomian i moduł – zestaw zadań

cecha i mantysa – zestaw zadań

funkcje

trzy nierówności

asymptoty

ekstremum

wielomian , pochodna , liczby

funkcje różniczkowalne

pierwsza i druga pochodna wielomianu

pochodna funkcji

pochodne i ciągi

największe wartości

nierówności różniczkowe